Usługi

Firma świadczy usługi w zakresie:

– Budowa nowych torów i rozjazdów, remonty średnie i bieżące, utrzymanie bocznic kolejowych,

– Budowa i remonty przejazdów kolejowych z wymianą nawierzchni torowej i drogowej, oraz roboty okołotorowe,

– Kompleksowe usuwanie skutków szkód górniczych w zakresie podnoszenia torów i rozjazdów, budowy oraz rozbudowy nasypów kolejowych, przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, przebudowy linii telekomunikacyjnych, przebudowy i regulacji sieci trakcyjnej, budowy i uzdatniania odwodnień,

– Budowa oraz remonty torów podsuwnicowych, dźwigowych, oraz torów i rozjazdów wąskotorowych,

– Projektowanie linii, stacji i węzłów kolejowych wraz z obsługą geodezyjną.

Oferujemy również wynajem po atrakcyjnych cenach koparek dwudrogowych marki ATLAS wraz z obsługą i transportem