O firmie

Zakład Remontowo-Budowlany „ROMATOR” Sp. z o.o. rozpoczął działalność w 1990 roku, obejmując swoim zakresem kompleksowe wykonawstwo usług związanych z remontami torów kolejowych, rozjazdów, przejazdów oraz infrastruktury okołotorowej. Prowadząc działalność na zasadach Kodeksu Spółek Handlowych jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, firma zatrudnia wykwalifikowaną kadrę kierowniczą z uprawnieniami branżowymi. Jako cel nadrzędny przyjęto nie tylko wysoką jakość usług, ale również terminowość, solidność i konkurencyjność.

Obszar działalności

Firma prowadzi działalność na obszarze całego kraju wykonując usługi na liniach kolejowych PKP PLK S.A., liniach szerokotorowych LHS, bocznicach kolejowych Kopalń Kompani Węglowej S.A. i Holding S.A., bocznicach kolejowych Elektrowni i Elektrociepłowni, PKP Cargo, DB Schenker, CTL Maczki Bór i inne. Podjęto również działania o pozyskanie nowych rynków działalności, a w szczególności o rynek tramwajowy.

 

Zarząd firmy

Prezes Zarządu – Bogusław Gładysz tel. 509-223-434
V-ce Prezes Zarządu – Tadeusz Macek tel. 667-651-556